SOLIVENTUS

Obsługa techniczna obiektów

Obsługa techniczna: budynków przemysłowych, handlowych i biurowych

Ustawa Prawo Budowlane (art. 61 i 62) nakłada na właściciela lub zarządcę budynku szereg obowiązków. Dbanie o dobry stan wszystkich instalacji, ich przeglądy i konserwacja, bieżące remonty i naprawy, a także kontrola samego budynku to główne założenia obsługi technicznej.

Nasza oferta usług dla firm i instytucji jest kompleksowa i obejmuje obsługę:

  • techniczną,
  • eksploatacyjną,
  • konserwacyjną

wszelkich urządzeń i instalacji znajdujących się w nieruchomości.

Jesteśmy wyspecjalizowani w nadzorze funkcjonowania wszystkich typów instalacji, m.in. niskoprądowych, gazowych, HVAC, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych czy przeciwpożarowych.

Klienci otrzymują od nas gwarancję kompleksowej opieki nad nieruchomością i pełnej obsługi wszystkich systemów budynkowych

W ramach kompleksowej obsługi nieruchomości oferujemy także:

  • planowanie i wdrażanie modernizacji obiektów,
  • doradztwo i audyty techniczne,
  • monitoring i optymalizację zużycia mediów,
  • zakupy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
  • nadzór nad dokumentacją techniczną,
  • nadzór nad pracą podwykonawców,
  • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

Kontakt

SOLIVENTUS

NIP: 833-133-88-43
REGON: 141821265

Adres

95-040 Koluszki,
ul. Westerplatte 2

E-mail

biuro@soliventus.pl

Księgowość:

ksiegowosc@soliventus.pl
602 259 116

Zapytania, oferty:

ernest@soliventus.pl
694 099 503

Serwis, obsługa techniczna budynków:

jakub@soliventus.pl
579 046 126

Napisz do nas

Temat