SOLIVENTUS

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych

Optymalizacja, czyli racjonalizacja kosztów budowy, które to stanowią od 15 do 20% kosztów utrzymania i wybudowania obiektu w całym jego cyklu życia, stanowią istotną składową całości inwestycji. Optymalizacja kosztów inwestycji to jednak nie tylko drastyczne cięcie wydatków. Optymalizacja kosztów to przede wszystkim racjonalizacja wydatków, co bezpośrednio oznacza odpowiednie zarządzanie kosztami inwestycji. Racjonalizacja powinna być prowadzona już od początku, od samego pomysłu związanego z planem inwestycyjnym, aż po moment zamknięcia budowy. Odpowiednie zarządzanie kosztami inwestycji powinno być prowadzone zgodnie z kryteriami określonymi dla danego obiektu, tak, aby wydatkowane środki były na każdym etapie budowy wydawane racjonalnie.

Działania rozpoczynamy od weryfikacji dokumentacji projektowej, sprawdzając zasadność finansową przyjętych rozwiązań. Bierzemy pod uwagę również koszty organizacji. Sprawdzamy budżet, kosztorysy, kończąc na przygotowaniu rozwiązań zamiennych – popartych ofertami oraz zestawieniami alternatywnych dostawców.

Kontakt

SOLIVENTUS

NIP: 833-133-88-43
REGON: 141821265

Adres

95-040 Koluszki,
ul. Westerplatte 2

E-mail

biuro@soliventus.pl

Księgowość:

ksiegowosc@soliventus.pl
602 259 116

Zapytania, oferty:

ernest@soliventus.pl
694 099 503

Serwis, obsługa techniczna budynków:

jakub@soliventus.pl
579 046 126

Napisz do nas

Temat