SOLIVENTUS

Projekty, nadzór wykonawczy

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie serwisowe i wykonawcze dzięki czemu jesteśmy w stanie dużo łatwiej, bezpieczniej i szybciej realizować koncepcje instalacji HVAC.
Wykonujemy projekty z zakresu wszystkich instalacji technologicznych.
Dokonujemy również adaptacji i modyfikacji istniejących opracowań projektowych czy koncepcji.
Oferujemy również nadzór projektowy oraz wykonawczy:
czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,
uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,
udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze inwestycji i osiąganiu projektowanych zdolności produkcyjnych

Kontakt

SOLIVENTUS

NIP: 833-133-88-43
REGON: 141821265

Adres

95-040 Koluszki,
ul. Westerplatte 2

E-mail

biuro@soliventus.pl

Księgowość:

ksiegowosc@soliventus.pl
602 259 116

Zapytania, oferty:

ernest@soliventus.pl
694 099 503

Serwis, obsługa techniczna budynków:

jakub@soliventus.pl
579 046 126

Napisz do nas

Temat