SOLIVENTUS

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Profesjonalnie zajmujemy się utrzymaniem instalacji HVAC. Dbamy, aby pracowały maksymalnie wydajnie oraz bezawaryjnie. Dzięki temu pomagamy Klientom optymalizować koszty użytkowania budynków.

Do naszych obowiązków należą:

przeglądy, naprawy, konserwacje i regulacje instalacji HVAC,

modernizacje, ekspertyzy i inwentaryzacje urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych – od najmniejszych klimatyzatorów typu split i multisplit po klimatyzację precyzyjną oraz agregaty wody lodowej, skraplające czy pompy ciepła,

ocena efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,

kontrola szczelności instalacji chłodniczych – wykonujemy próby azotowe lub kontrolę szczelności metodą bezpośrednią,

cykliczna kontrola ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pomiary natężenia przepływu w systemach wentylacyjnych,

certyfikowana instalacja, konserwacja i serwisowanie urządzeń napełnionych F-gazem lub substancją kontrolowaną (zubożającą warstwę ozonową),

dozór i eksploatacja urządzeń na podstawie uprawnień wydanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Posiadamy F-gazowy certyfikat przedsiębiorcy, który uprawnia nas do instalowania, konserwacji oraz serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, napełnionych F-gazem lub substancją kontrolowaną (zubożającą warstwę ozonową). Posiadamy także uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, urządzeń chłodniczych i grzewczych o mocy powyżej 50 kW, sprężarek, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych, instalacji i urządzeń gazowych powyżej 5 kPa. Nasze samochody serwisowe wyposażone są w zestaw narzędzi oraz podstawowy zestaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Dzięki temu czas usuwania awarii skracamy do minimum

Profesjonalny serwis stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia

Awaria instalacji gazowych to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla użytkowników nieruchomości. Dlatego kwestiom bezpieczeństwa nadajemy najwyższy priorytet. Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz komplet niezbędnych uprawnień dotyczących eksploatacji i dozoru – w pełnym zakresie ciśnień. Przejmujemy na siebie całość zadań związanych z kompleksowym serwisem gazowym.

Do naszych obowiązków należą:

budowa, przegląd, naprawa, modernizacja i regulacja: stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia oraz punktów redukcyjnych, kotłowni gazowych i olejowych, nagrzewnic gazowych i promienników, układów grzewczych, systemów detekcji gazu, instalacji gazowych,

kalibracja detektorów gazu Pro-service, Atest-Gaz, Gazex i Exgaz,

 legalizacja gazomierzy, wodomierzy i ciepłomierzy, a także naprawy układów pomiarowych,

pomiary systemów różnicowania ciśnień na klatkach schodowych i w szybach windowych oraz pomiary wydajności systemów oddymiania,

badanie i ocena efektywności energetycznej systemów ogrzewania,

chemiczne czyszczenie wymienników wodnych oraz instalacji centralnego ogrzewania

i ciepła technologicznego.

przeglądy, serwis oraz naprawa kotłowni olejowych

Serwis instalacji niskoprądowych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie konserwacji i serwisowania instalacji niskoprądowych. Nasze usługi obejmują także realizację inwestycji – wykonywanie nowych lub modernizację istniejących instalacji w zakresie: projektowania, kosztorysowania, wykonawstwa wraz z uruchomieniem dostarczanych rozwiązań, a także obsługę serwisową po zakończeniu inwestycji.

Usługami serwisowymi obejmujemy:

systemy ochrony przeciwpożarowej (systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oddymianie, oświetlenie ewakuacyjne),

systemy kontroli i nadzoru (systemy kontroli dostępu, telewizję dozorową, systemy sygnalizacji alarmu włamania i napadu, domofony, systemy przyzywowe oraz parkingowe),

systemy automatyki (Building Management System, zdalne odczytywanie wskazań liczników mediów),

systemy antykradzieżowe,

systemy detekcji gazów.

Kontakt

SOLIVENTUS

NIP: 833-133-88-43
REGON: 141821265

Adres

95-040 Koluszki,
ul. Westerplatte 2

E-mail

biuro@soliventus.pl

Księgowość:

ksiegowosc@soliventus.pl
602 259 116

Zapytania, oferty:

ernest@soliventus.pl
694 099 503

Serwis, obsługa techniczna budynków:

jakub@soliventus.pl
579 046 126

Napisz do nas

Temat